golf

Soutěžte s Volkswagen clubem! Pro tři z vás jsou připraveny věcné ceny

První facebooková soutěž pod záštitou Volkswagen clubu je tady! Spustili jsme pro vás soutěž s čistě tipovacím charakterem, ve které je cílem se trefit, nebo se svým tipem alespoň co nejvíce přiblížit správné hodnotě. Soutěžní otázka zní: "Tipujte, kolik procent (%) členů Volkswagen clubu uvedlo při registraci model Golf jako své vozidlo." 

Co můžu vyhrát?

1. místo = Hodinky Golf, kšiltovka Volkswagen Motorsport, klíčenka Volkswagen

2. misto = kšiltovka Volkswagen Motorsport, flash disk Golf Variant, klíčenka Volkswagen

3. místo = flash disk Golf Variantklíčenka Volkswagen

DarkySoutez

Jak se do soutěže zapojit?

Celá soutěž bude probíhat na clubovém FB profilu, a to od samotného zveřejnění soutěžního příspěvku až do 2. 3. 2016 v 23:59. Následující den, tedy v průběhu 3. února, zveřejníme na základě Vašich tipů konečné výsledky.

Odměněni budou 3 soutěžící (1., 2. a 3. místo), jejichž tip se bude shodovat se správnou odpovědí, nebo se jí nejvíce přiblíží. Ten, kdo bude svým tipem nejblíže skutečnosti, vyhrává první místo. Po něm budeme vyhodnocovat ještě místo druhé a třetí. V případě shody dvou a více tipů bude rozhodujícím kritériem čas vložení odpovědi - dřívější komentář má přednost.  

Konkrétní procento (%) členů Volkswagen clubu, kteří uvedli při registraci model Golf jako své vozidlo, bude vypočítáno již před startem soutěže a bude se tedy vztahovat k jejímu samotnému začátku, tj. ke dni 25. 2. 2016 v momentě zveřejnění facebookového příspěvku.

Pro zařazení do soutěže musí soutěžící uvést svou odpověď v podobě komentáře k soutěžnímu příspěvku na FB stránce Volkswagen clubu. Přijímáme maximálně jeden tip od jednoho soutěžícího. 

Své tipy uvádějte s přesností na dvě desetinná místa (např. 99,99%)

Jaké jsou podmínky pro účast v soutěži?

Abyste se úspěšně zařadili mezi soutěžící, je nutné být fanouškem (dát Like/To se mi líbí) facebookovému profilu Volkswagen clubu, na kterém soutěž probíhá a druhou podmínkou je dát Like neboli To se mi líbí samotnému soutěžnímu příspěvku.

S případnými dotazy se obraťte na koordinátora clubu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo +420 733 561 370. 

GolfSoutez2

Jaké je přesné znění pravidel soutěže?

I. Organizátor soutěže

1. Organizátorem soutěže je společnost Das AutoClub s.r.o., se sídlem Trávníky 1223/38, Rousínov PSČ: 683 01, IČ: 03442527 (dále jen „organizátor soutěže“).
2. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

II. Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně fyzické osoby nad 15 let věku (včetně) s trvalým pobytem na území České republiky.
2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.
3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže pořádané organizátorem soutěže.
4. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků a záznamů zejména pro reklamní účely.
5. Účastí v soutěži dává účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání osobních údajů v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu a v případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník soutěže bydliště, i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. Tento souhlas nemůže být odvolán.
6. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora soutěže. V opačném případě je organizátor soutěže oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

III. Průběh soutěže

1. Soutěž bude probíhat od zveřejnění soutěžního příspěvku na FB profilu Volkswagen clubu, a to dne 25. 2. 2016. Soutěž skončí 2. 3. 2016 přesně v 23:59. Od půlnoci ze středy 2. 3. 2016 na čtvrtek 3. 3. 2016 již soutěžní tipy nebereme v potaz.
2. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící uvést svoji odpověď v podobě komentáře k soutěžnímu příspěvku na FB stránce Volkswagen clubu.
3. Přijímáme maximálně 1 tip od jednoho soutěžícího. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jeden tip, bude ze Soutěže vyřazen.
4. Uvádějte svoje tipy s přesností na dvě desetinná místa. (například: 99,99%)

IV. Způsoby vyhodnocení soutěže

1. Vyhrávají 3 soutěžící, jejichž tip se shoduje se správnou odpovědí nebo se jí nejvíce blíží. Ten, kdo bude svým tipem nejblíže skutečnosti, vyhrává první místo. Po něm následuje místo druhé a třetí. 
2. V případě shody dvou a více tipů bude rozhodujícím kritériem čas vložení odpovědi. Dřívější odpověď vítězí.

V. Vyhlášení výsledku soutěže a cena pro vítěze

1. Vyherní ceny podle umístění jsou následující:

První místo = Hodinky Golf, kšiltovka Volkswagen Motorsport, klíčenka Volkswagen
Druhé misto = kšiltovka Volkswagen Motorsport, flash disk Golf Variant, klíčenka Volkswagen
Třetí místo = flash disk Golf Variant, klíčenka Volkswagen

2. Vyhlášení vítěze soutěže proběhne následující den po ukončení soutěže, tj. 3. února 2016.
3. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v clubové kanceláři Volkswagen clubu na adrese Příční 130/25, Brno PSČ: 602 00 každý všední den mezi 9:00 až 15:00 hodinou nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu. Výherce je povinnen vyzvednout si výhru nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy zvítězil. Pokud tak neučiní, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá v majetek organizátora soutěže.
4. Výhra může být zasílána pouze na adresy v České republice.

VI. Společná ustanovení

1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
3. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
4. Originál těchto pravidel je uložen v clubové kanceláři Volkswagen clubu na adrese Příční 130/25, Brno 602 00.

Přihlášení