Spustili jsme další soutěž. Zapojte se a vyhrávejte tématické předměty

Roman Kudlička, Petr Myslín a Michal Marx. To jsou jména nejpřesnějších tipérů, kteří se v rámci naší první soutěže umístili na stupni vítězů. Nyní však spouštíme druhou soutěž a cesta k vítězství je tak pro všechny znovu otevřená. Stejně jako v minulém případě se bude veškeré dění odehrávat na oficiálním facebookovém profilu Volkswagen clubu, ale už nepůjde o soutěž s tipovacím charakterem. Tentokrát zacílíme na vaši kreativitu!

Jak se do soutěže zapojit?

Celá soutěž bude probíhat na clubovém FB profilu, a to od samotného zveřejnění soutěžního příspěvku až do 7. 4. 2016 v 23:59. Následující den, tedy v pátek 8. dubna, vyhlásíme vítěze.

Pro úspěšné zařazení do soutěže je zapotřebí splnit 2 základní podmínky

Poté už stačí co možná nejoriginálnějším způsobem okomentovat soutěžní fotografii a výhra může být Vaše. Jak jsme již avizovali, tak při vyhodnocení se budeme soustředit zejména na Vaši kreativitu a nápaditost, která by se měla promítnout do komentářů. 

Do soutěže můžete zařadit maximálně 3 komentáře. Pokud zaregistrujeme čtyři a více komentářů od jednoho uživatele, bude takový soutěžící ze soutěže vyřazen.

Soutěžní komentáře z hlediska obsahu a struktury nijak nelimitujeme. Jestli zvolíte jednu větu, dvě věty, delší příběh nebo fotokomentář - je to jen a jen na Vás. Své komentáře vkládejte na facebooku přímo pod fotografii, na které hraje hlavní roli slon společně s vozem Volkswagen Polo (viz. foto). Odkaz na tento soutěžní příspěvek naleznete zde

 

Co můžu vyhrát?

Oceněn bude jeden soutěžící, jehož komentář zvolí porota sestavená organizátorem soutěže za nejlepší ze všech. Vítěz soutěže získá celkem pět předmětů s tématikou Volkswagen. Jedná se konkrétně o:

  • Kšiltovku Volkswagen Motorsport
  • Ručník Volkswagen Think Blue
  • Klíčenku Volkswagen
  • Podložky pod SPZ s logem Volkswagen clubu
  • Krabičku poslední záchrany (KPZ) Volkswagen Golf Sportsvan

SoutezniPredmety

Jaká jsou kompletní pravidla soutěže? 

I. Organizátor soutěže

1. Organizátorem soutěže je společnost Das AutoClub s.r.o., se sídlem Trávníky 1223/38, Rousínov PSČ: 683 01, IČ: 03442527 (dále jen „organizátor soutěže“).

2. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

II. Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně fyzické osoby nad 18 let věku (včetně) s trvalým pobytem na území České republiky.

2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.

3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže pořádané organizátorem soutěže.

4. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízeníobrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a k použití těchto snímků a záznamů zejména pro reklamní účely.

5. Účastí v soutěži dává účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání osobních údajů v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu a v případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník soutěže bydliště, i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. Tento souhlas nemůže být odvolán.

6. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora soutěže. V opačném případě je organizátor soutěže oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

III. - Průběh soutěže

1. Průběh a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy na webu www.volkswagenclub.cz.

2. Soutěž bude probíhat v termínu od 31. 3. - 7. 4. 2016 v 23:59. Od půlnoci ze čtvrtku 7. 4. na pátek 8. 4. již komentáře nebereme v potaz.

3. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící uvést svoji odpověď v podobě komentáře k soutěžnímu příspěvku na FB stránce Volkswagen (https://www.facebook.com/VolkswagenCR/)

4. Přijímáme maximálně 3 soutěžní odpovědi od jednoho soutěžícího. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než 3 soutěžní odpovědi, bude ze Soutěže vyřazen.

IV. - Způsoby vyhodnocení soutěže

1. Vyhrává soutěžící, jehož příspěvek vyhodnotí jako nejlepší porota sestavená organizátorem soutěže.

V. - Vyhlášení výsledku soutěže a cena pro vítěze

1. Vyherní cenou je balíček obsahující kšiltovku Volkswagen Motorsport, ručník Volkswagen Think Blue, klíčenku Volkswagen, podložky pod SPZ s logem Volkswagen clubu a krabičku poslední záchrany (KPZ) Volkswagen Golf Sportsvan.

2. Vyhlášení vítěze soutěže proběhne následující den po ukončení soutěže.

3. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v clubové kanceláři Volkswagen clubu na adresePříční 130/24, Brno PSČ: 602 00 každý všední den mezi 9:00 až 15:00 hodinou nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu. Výherce je povinnen vyzvednout si výhru nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy zvítězil. Pokud tak neučiní, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá v majetek organizátora soutěže.

4. Výhra může být zasílána pouze na adresy v České republice.

VI. - Společná ustanovení

1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Nemají nárokna žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

3. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

4. Originál těchto pravidel je uložen v clubové kanceláři Volkswagen clubu na adrese Příční 130/24, Brno 602 00.

Přihlášení