DEKRA testovala kvalitu servisů

Výsledky dlouhodobých testů kvality servisů, realizované nezávislou společností DEKRA, opakovaně potvrzují, že služby autorizovaných servisů jsou v porovnání s nezávislými servisy v celkovém souhrnu výhodnější. Vyplývá to i z nejnovějšího testu čtyř náhodně vybraných autorizovaných servisů Volkswagen a čtyř nezávislých servisů...

Společnost DEKRA podrobila z iniciativy importéra vozů značky Volkswagen důkladnému testu síť autorizovaných servisů této značky a jejich výkony a služby porovnala s nezávislými servisy. Z porovnání společnosti DEKRA vyplývá, že neautorizované servisy nabízejí sice nižší cenu, zákazník se však musí spokojit s mnohem nižší úrovní všech služeb.


Péče o zákazníky v neautorizovaných servisech přitom velmi často neodpovídá základním požadavkům a mnohdy ani právním předpisům v České republice. Odborníci společnosti DEKRA upozorňují i na skutečnost, že s údržbou vozidla, která je v rozporu se servisním plánem a doporučenými postupy výrobce, je spojeno značné riziko poškození vozidla nebo dokonce ohrožení zdraví zákazníka.


Autorizované servisy Volkswagen v testech společnosti DEKRA dosáhly v porovnání s neautorizovanými servisy diametrálně lepších výsledků jak v oblasti techniky, tak i v oblasti péče o zákazníka. I po přihlédnutí k vyšší cenové hladině – v průměru o cca 30 % – se tak služby autorizovaných servisů zákazníkům v konečném součtu vyplatí.


To je zcela odlišný závěr od všeobecně rozšířeného názoru, že autorizované servisy jsou drahé, zatímco nezávislé servisy poskytnou stejnou službu za mnohem méně peněz. Provedené testy však s železnou pravidelností potvrzují pravý opak. I pro majitele starších vozů, na které se již nevztahuje záruka výrobce, jsou tak služby autorizovaných servisů výhodnější.


V celkovém srovnání dosáhly autorizované servisy Volkswagen průměrného hodnocení v oblasti techniky 100 %, zatímco neautorizované servisy pouhých 22,5 %. V oblasti nutných, dodatečných servisních prací činil poměr 100:43,75 % ve prospěch autorizovaných servisů Volkswagen. Dokonce i v oblasti chování k zákazníkovi bylo vítězství servisní sítě Volkswagen jednoznačné (90,93:48,33 %).


Společnost DEKRA hodnotila z pohledu zákazníka kvalitu práce náhodně vybraných servisů ve stejném regionu, aby bylo možné porovnávat cenovou hladinu. Vybraným servisům byla zadána zakázka na pravidelnou servisní prohlídku vozidla Volkswagen, u něhož byly nasimulované závady. Hodnocení byla podrobena nejen kvalita servisní práce, ale i profesionalita jednání se zákazníkem a v neposlední řadě také požadovaná cena.

Zdroj: David Valneta, Volkswagen

Přihlášení